Kotle na tuhá paliva

Revize kotlů na tuhá paliva

Vlastníte kotel na tuhá paliva?
Každý provozovatel kotle na tuhá paliva má povinnost pravidelně po třech letech nechat provézt kontrolu kotle, tzv. revizi, osobou oprávněnou. Tato zákonná povinnost vznikla v roce 2016.   MPSinstal pro Vás připravil dva revizní techniky, kteří mají oprávnění kontroly kotlů provádět. Platnost  námi vystavené revizní zprávy je tři roky od uskutečněné kontroly.

Pokud si necháte revizi provést, nemusíte se již obávat kontroly ze strany úřadů  a případné pokuty až 20 000 Kč .

Objednejte si revizi ještě dnes pomocí kontaktního formuláře nebo na telefonním čísle 604642979

Kde je stanovena povinnost provést kontrolu kotle?

Zákon o ochraně ovzduší předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 v intervalu tří let kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. První kontroly měly proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. Po tomto datu je každý provozovatel kotle povinen, na vyžádání obecního úřadu, předložit platný doklad o provedené revizi. S platností od 1. 9. 2018 je nutné vždy do 36 měsíců nechat udělat revizi novou.

PŘEHLED CEN

KONEČNÁ CENA VČ. DOPRAVY

   

 Standardní cena revize

   2000 Kč

 Nad 10 revizí v obci

Cena na základě  individuální kalkulace

 Slevy a akce není možné kombinovat.

Proč provádět kontrolu?

Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.

Kdo může provést povinnou kontrolu kotle?

Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle.

Je nutné kontrolovat též kotel instalovaný letos nebo v loňském roce?

V zákoně není zohledněno stáří kotle, je tedy nutné  první kontrolu kotle nechat udělat po jeho instalaci. Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na rok výroby či datum instalace.

Kde zjistím tepelný příkon svého kotle?

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností v procentech x 100 (například 24 kW : 80% x 100 = 30 kW příkon).

Výrobce svého kotle neznám, již zanikl nebo je ze zahraničí a nemá v ČR zastoupení, na koho se můžu obrátit?

Pokud je Váš kotel konstrukčně podobný některému z prodávaných kotlů v ČR, může jeho kontrolu provést osoba proškolená společností s tímto podobným typem. Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným osvědčením. Je však vhodné mít od zahraničního výrobce (výhradního prodejce v ČR) potvrzeno, že v ČR není jimi pověřená osoba k dispozici.

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MPS INSTAL

Martin Peterka

+420 604 642 979
peterka@mpsinstal.cz

Sudoměř 62, 294 25 Sudoměř
IČO:14327619
DIČ:CZ8003020960

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.